Οι βαθμολογίες σε Β' και Γ' Κατηγορία

Δείτε μέσω του www.patragoal.gr τις βαθμολογίες σε Β και Γ Κατηγορία, σε όλους τους ομίλους.

** Να σημειώσουμε ότι σε αυτές τις Γ' Κατηγορίας, δεν έχουν περαστεί ποινές των ομάδων από την περσινή περίοδο 

b epsa a omilos 5 agonistiki

b epsa b omilos 5 agonistiki

b epsa g omilos 5 agonistiki

g epsa a omilos 2 agonistiki

g epsa b omilos 2 agonistiki

magenta 768

tzivginidis