Υπενθύμιση για αναβολές αγώνων στα Παιδικά Πρωταθλήματα

Υπενθυμίζεται πως οι αναβολές των αγώνων λόγω έκτακτων συνθηκών γίνονται μέχρι και την Τετάρτη στις 21:00 και με ταυτόχρονο ορισμό νέας ημερομηνίας.

Αναβολές μετά την Τετάρτη στις 21:00 δεν γίνονται δεκτές. Σε αγώνα που έχει οριστεί που δεν κατεβαίνει κάποια ομάδα η ίδια ομάδα χάνει το παιχνίδι με 3-0. Αν δεν κατέβει καμία ομάδα να αγωνιστεί το παιχνίδι θεωρείται ως μη γενόμενο και ΔΕΝ ορίζεται ξανά.