Μικρά…μικρά… ερασιτεχνικά

*Ποιος ιδιοκτήτης Ακαδημίας έχει «φεσώσει» τους πάντες; Από ενημερωτικά φυλλάδια, διαφημίσεις, μέχρι και προπονητές. Σύντομα η απάντηση... *Πρώτη…