ΑΠΟ Αρόης: Πρόεδρος ο Λ. Γεροντίδης

Σας γνωρίζουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ΑΠΟ Αρόης, το οποίο προήλθε από τις εκλογές και συγκροτήθηκε σε σώμα είναι το παρακάτω με την ακόλουθη σύνθεση:

Γεροντίδης Λεωνίδας , Πρόεδρος

Μαλεβίτης Ιωάννης,  Αντιπρόεδρος

Καραγιάννης Νικόλαος, Ταμίας

Κορδαλής Ελευθέριος,  Γενικός Γραμματέας

Ιωάννου Χαρίτων, Ειδικός Γραμματέας

Αναστασίου Ανδρόνικος,  Μέλος

Καποδίστριας Γεώργιος, Μέλος

aramis

georgiadou avramis asfaleies